Điều khoản

I. Điều khoản và dịch vụ của nhà cái 6686.biz

Điều khoản và dịch vụ khi quý khách hàng sử dụng thông tin tại nhà cái và điều khoản dịch vụ này giúp bạn yên tâm tin tưởng hơn trong việc vui chơi đặt cược, tránh được những mất mát không đáng có.

Bằng cách truy cập vào website 6686 này, bạn phải tuân thủ mọi điều khoản dịch vụ cũng như chính sách đã nêu tại trang web này và bao gồm cả Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi. Bạn vui lòng đọc kỹ các điều khoản này.

Thỏa thuận của bạn với chúng tôi bao gồm các điều khoản này và dịch vụ của chúng tôi bạn đã thừa nhận rằng bạn đã đọc và hiểu các thỏa thuận và đồng ý chịu sự ràng buộc của chúng tôi.

Nếu bạn không đồng ý hoặc không thỏa thuận, thì bạn không được sử dụng điều khoản dịch vụ nhưng bạn hãy vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách gửi email tới nhà cái vì chúng tôi sẽ cố gắng tìm một giải pháp. Các Điều khoản này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác muốn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

II.Vấn đề về bản quyền bài viết tại website

Nhà cái nắm giữ toàn bộ quyền tác giả cũng như quyền sở hữu các bài viết có trên website. Toàn bộ cá nhân và các tổ chức sẽ không được sao chép và tái sử dụng các nội dung có trên website khi chưa có sự đồng ý của chúng tôi.

Nếu chúng tôi nhận thấy có bất kỳ sự sao chép nội dung nào. Chúng tôi sẽ tiến hành xử lý vụ việc để bảo vệ các quyền và pháp lý bảo vệ nội dung của mình.

III. Vấn đề về sử dụng bị cấm tại nhà cái

Lưu ý bạn chỉ có thể sử dụng điều khoản và dịch vụ cho các mục đích hợp pháp và tuân theo toàn bộ những điều khoản mà chúng tôi đề ra. Bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ:

 1. Theo bất kỳ cách nào vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào của quốc gia hoặc quốc tế.

 2.  Với mục đích khai thác, làm hại hoặc cố gắng khai thác hoặc làm hại trẻ vị thành niên theo bất kỳ cách nào bằng cách cho chúng xem nội dung không phù hợp hoặc bằng cách khác.

 3. Để truyền tải hoặc yêu cầu gửi bất kỳ tài liệu quảng cáo hoặc khuyến mại nào, bao gồm mọi “thư rác”, “thư dây chuyền”, “thư rác” hoặc bất kỳ lời chào mời tương tự nào khác.

 4. Mạo danh hoặc cố gắng mạo danh Công ty, nhân viên Công ty, người dùng khác hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác.

 5. Theo bất kỳ cách nào vi phạm quyền của người khác hoặc theo bất kỳ cách nào là bất hợp pháp, đe dọa, gian lận hoặc có hại hoặc liên quan đến bất kỳ mục đích hoặc hoạt động bất hợp pháp, bất hợp pháp, gian lận hoặc có hại nào.

 6. Tham gia vào bất kỳ hành vi nào khác nhằm hạn chế hoặc ngăn cản việc sử dụng hoặc thưởng thức Dịch vụ của bất kỳ ai, hoặc hành vi mà chúng tôi xác định có thể gây hại hoặc xúc phạm Công ty hoặc người dùng Dịch vụ hoặc khiến họ phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Ngoài ra bạn cần tuân thủ các điều khoản cho nhà cái

 1. Sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào có thể vô hiệu hóa, làm quá tải, làm hỏng hoặc suy giảm cản trở việc sử dụng web của bất kỳ bên nào khác, bao gồm cả khả năng tham gia vào các hoạt động thời gian thực thông qua Dịch vụ của họ.

 2. Sử dụng bất kỳ robot, nhện hoặc thiết bị, quy trình hoặc phương tiện tự động nào khác để truy cập Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm giám sát hoặc sao chép bất kỳ tài liệu nào trên Dịch vụ.

 3. Sử dụng bất kỳ quy trình thủ công nào để theo dõi hoặc sao chép bất kỳ tài liệu nào trên Dịch vụ hoặc cho bất kỳ mục đích trái phép nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

 4. Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc quy trình nào cản trở hoạt động bình thường của Dịch vụ.

 5. Giới thiệu bất kỳ vi-rút, trojan, sâu, bom logic hoặc tài liệu nào khác độc hại hoặc có hại về mặt công nghệ.

 6. Cố gắng truy cập trái phép, can thiệp, làm hỏng hoặc làm gián đoạn bất kỳ phần nào của Dịch vụ, máy chủ lưu trữ Dịch vụ hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào được kết nối với Dịch vụ.

 7. Tấn công Dịch vụ thông qua tấn công từ chối dịch vụ hoặc tấn công từ chối dịch vụ phân tán.

 8. Thực hiện bất kỳ hành động nào có thể gây tổn hại hoặc làm sai lệch xếp hạng của Công ty.

 9. Mặt khác, cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của Dịch vụ.

IV. Wesite không được sử dụng bởi trẻ vị thành niên

Điều khoản và dịch vụ của chúng tôi chỉ dành cho những cá nhân ít nhất mười tám (18) tuổi được truy cập và sử dụng.

 Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn đảm bảo và tuyên bố rằng bạn ít nhất mười tám (18) tuổi và có đầy đủ thẩm quyền, quyền và năng lực để tham gia vào thỏa thuận này và tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện của Điều khoản. Nếu bạn chưa đủ mười tám (18) tuổi, bạn bị cấm truy cập và sử dụng Dịch vụ.

V. Phát sinh khi sử dụng phần mềm tại nhà cái

Mọi lỗi phát sinh khi sử dụng phần mềm thuộc quyền trách nhiệm của nhà phát hành phần mềm đó cung cấp cho chúng tôi bởi vậy mà chúng tôi không có trách nhiệm về những lỗi phát sinh của phần mềm đó. Người chơi hãy liên hệ với nhà phát hành game khi gặp sự cố.

VI. Liên kết đến các trang Web khác bởi nhà cái

Chúng tôi thông báo trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Website sẽ không chịu trách nhiệm về tất cả những nội dung hoặc quyền riêng tư của những trang web này.

Bạn phải tự chịu trách nhiệm khi sử dụng các liên kết đến các trang web khác chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm và giải quyết những khúc mắc đến từ liên kết của các trang Web khác.

Trang web không có quyền kiểm soát chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào. Chúng tôi không đảm bảo các dịch vụ của bất kỳ tổ chức/cá nhân nào trong số này hoặc trang web của họ.

chúng tôi khuyến cáo bạn đọc các điều khoản dịch vụ và chính sách quyền riêng tư của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào mà bạn truy cập.

VII. Chấm dứt tài khoản trên website

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn và cấm truy cập Dịch vụ ngay lập tức mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm pháp lý, theo quyết định riêng của chúng tôi, vì bất kỳ lý do gì và không giới hạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc vi phạm Điều khoản.

Nếu bạn muốn chấm dứt tài khoản của mình, bạn chỉ cần ngừng sử dụng Dịch vụ.

Tất cả các quy định của Điều khoản mà theo bản chất của chúng sẽ tồn tại sau khi chấm dứt sẽ vẫn tồn tại khi chấm dứt, bao gồm, nhưng không giới hạn, các quy định về quyền sở hữu, tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo hành, bồi thường và giới hạn trách nhiệm pháp lý.

VIII. Về việc sửa đổi Điều khoản nhà cái

Chúng tôi có thể sửa đổi Điều khoản bất cứ lúc nào bằng cách đăng các điều khoản đã sửa đổi trên trang web này. Bạn có trách nhiệm xem xét các Điều khoản này theo định kỳ.

Việc bạn tiếp tục sử dụng Nền tảng sau khi đăng Điều khoản sửa đổi có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý với các thay đổi. Bạn phải kiểm tra trang này thường xuyên để biết bất kỳ thay đổi nào, vì chúng ràng buộc bạn.

Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sau khi bất kỳ sửa đổi nào có hiệu lực, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản mới, bạn không còn được phép sử dụng Dịch vụ.

IX. Liên hệ nhà cái tại website

Bằng cách sử dụng dịch vụ hoặc các dịch vụ khác do chúng tôi cung cấp, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc các điều khoản dịch vụ này và đồng ý chịu sự ràng buộc của chúng tôi.

>>> Vui lòng gửi phản hồi, ý kiến, yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật qua thông tin địa chỉ cuối website, xin cảm ơn!